Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii – wieloautorska monografia naukowa WSKiP

„Z inicjatywy Katedry Andragogiki i Pedagogiki Pracy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie we współpracy z uczonymi z wielu środowisk akademickich, powstała praca zbiorowa pod tytułem Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii. Przedstawiona publikacja jest wieloautorską monografią, której autorzy starali się możliwie dokładnie, spójnie ale jednocześnie wielowymiarowo opisać uwarunkowania edukacji zdalnej we współczesnej polskiej rzeczywistości. Uświadamiają nam, ze oto jesteśmy świadkami i uczestnikami „przeniesienia” działań edukacyjnych ze świata realnego, do świata on-line, a nowoczesne technologie kreują to nowe środowisko nauczania – wirtualną klasę, szkołę, uniwersytet. Autorzy przedstawiają plusy ale też minusy tej nowej sytuacji. Zwracają uwagę na zasadniczą kwestię, która zmieniła zakres i sposób komunikacji – a mianowicie dystans wymuszony przez nową sytuację. Niespodziewanie, to co do tej pory było rozważane jako potencjalna możliwość, innowacja, eksperyment, z dnia na dzień stało się faktem i koniecznością. Dziś nie zadajemy pytań czy warto korzystać z nowych technologii, ale jak to robić w kształceniu zdalnym. Nie jest to zmiana doraźna, związana z chwilową sytuacją, ponieważ ukazała nam nowe realne możliwości i również korzyści. Jak słusznie zauważa jeden z autorów i redaktorów tomu, profesor Maciej Tanaś po pandemii edukacja nie będzie już taka sama. Świat zmienił się i jest to zmiana nieodwracalna, podobnie zmieniła się edukacja na wszystkich jej szczeblach”.


Polecamy link do monografii >>>

Opracowanie: dr Jakub Czarkowski, Zespół ds. public relations WSKiP