Z cyklu: debaty i wywiady z udziałem ekspertów SWWS

W czerwcu br. odbył się cykl wykładów i seminariów naukowych  poświęconych profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, których jednym z uczestników był dr hab.  Krzysztof Wojcieszek, prof. SWWS, Dyrektor Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarystyki Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Kongres diecezjalny „Ku trzeźwości narodu”

Kongres odbył się w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Główny akcent spotkania był położony na rozwijanie skutecznej profilaktyki począwszy od wychowania dzieci i młodzieży. Kongres rozpoczął się Mszą św. pod przewodnictwem JE ks. bpa Wiesława Śmigla, pasterza diecezji toruńskiej.

Podczas panelu wykładowego, prelegenci mówili m.in. na temat roli Kościoła w wychowaniu do trzeźwości, odpowiedzialności samorządu za trzeźwość i realizacji programów profilaktycznych w szkole: 

1. Rozmiar zagrożenia bytu narodowego plagą alkoholizmu” – dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof. SWWS – główny autor Narodowego Programu Trzeźwości;
2. „Odpowiedzialność samorządu za trzeźwość – dr Agnieszka Muzyk – konsultor Zespołu KEP ds. Apostolatu Trzeźwości i Osób Uzależnionych;
3. „Realizacja programu profilaktycznego w szkole”  – Honorata Żeglarska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubiance oraz przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii;
4. „Rola Kościoła w wychowaniu do trzeźwości – aktualność myśli bł. ks. Bronisława Markiewicza w Narodowym Programie Trzeźwości” – ks. Dariusz Wilk – przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, ekspert z Listy MEN.

Profilaktyka, ale jaka?

Podczas kolejnego wydarzenia naukowego, sympozjum pt.: „Rola profilaktyki w ochronie dzieci i młodzieży przed uzależnieniami i przemocą. NAUKA I PRAKTYKA – TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI”, zorganizowanego przez Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW w Warszawie, przy współudziale Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio,  ekspert SWWS, mówił o współczesnym podejściu do działań profilaktycznych.  W ramach sympozjum dr. hab. Krzysztof Wojcieszek wygłosił wykład pt.: Profilaktyka, ale jaka? oraz uczestniczył w debacie: Rola rodziny w profilaktyce uzależnień i przemocy.

Dr hab.  Krzysztof Wojcieszek, był również gościem Polskiego Radia 24. W trakcie rozmowy przywołał badania naukowe, w których respondentów pytano o motywy sięgania po alkohol.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu jakiego udzielił na antenie radia – dr hab.  Krzysztof Wojcieszek, prof. SWWS, Dyrektor Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarystyki Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

„Kilkanaście procent Polaków pije kolosalne ilości”. Prof. Krzysztof Wojcieszek o polskim stylu spożywania alkoholu – Polskie Radio 24 – polskieradio24.pl

Opracowanie: Zespół ds. public relations SWWS