Wyróżnienie dla profesora Krzysztofa Wojcieszka

Dr hab. Krzysztof A. Wojcieszek, profesor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w uznaniu szczególnego wkładu i zaangażowania na rzecz przeciwdziałania narkomanii został wyróżniony przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

W dniach 6 – 8 września br. w Warszawie odbywała się VIII Ogólnopolska Konferencja „Uzależnienia – Polityka, Nauka, Praktyka. Profilaktyka ryzykownych zachowań”. Organizowana była w trybie online przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani wraz z Fundacją „Res Humanae”.


Konferencja obejmowała tematykę profilaktyki ryzykownych zachowań w środowisku dzieci i młodzieży. Kierowana była głównie do przedstawicieli organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, instytucji państwowych i samorządowych różnego szczebla. W czasie jej trwania zostały zaprezentowane m.in. programy profilaktyczne o udowodnionej skuteczności. W pierwszym dniu wydarzenia miało miejsce wręczenie prestiżowych dyplomów uznania dla osób zasłużonych w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii. Jednym z laureatów tego wyróżnienia został profesor SWWS – Krzysztof Wojcieszek.


Dr Piotr Jabłoński, Dyrektor Krajowego Biura wręczając wyróżnienie podkreślił znaczący wkład prof. Wojcieszka w powstanie pierwszego w Polsce programu profilaktyki uniwersalnej w zakresie używania tzw. dopalaczy, figurującego pod nazwą „Smak życia czyli debata o dopalaczach” (2010). Ponadto w systemie rekomendowanych programów profilaktycznych prowadzonym przez Krajowe Biuro można odnaleźć dwa programy autorstwa prof. Wojcieszka: „Debata” i „ARS czyli jak dbać o miłość”. Jak pokazuje „Raport o stanie narkomanii w Polsce 2020” tylko w 2019 roku wzięło w nich udział ponad 70 tysięcy uczestników, co daje im pierwsze miejsce pod względem skali zastosowań w kraju.


Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i kierujemy wyrazy uznania za całą pracę włożoną w
tworzenie autorskich programów.