Nowości

Zapowiedzi książkowe

Beata Maria Nowak –  (NIE)SKAZANI NA WYKLUCZENIE. OD PATOLOGII DO NORMY ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH

Książka stanowi propozycję naukowo podbudowanej wizji niesienia pomocy osobom odbywającym karę pozbawienia wolności oraz eks-więźniom zagrożonym wykluczeniem, którzy bez wsparcia społecznego nie są w stanie samodzielnie pozytywnie zintegrować się ze społeczeństwem. Sprzyja refleksji pedagogicznej – jako bogate źródło inspiracji badawczych jest polecana nie tylko reprezentantom nauk społecznych, ale wszystkim, dla których ważny jest człowiek osadzony w uporządkowanej, bezpiecznej rzeczywistości będącej źródłem dobrostanu indywidualnego i społecznego. Książka jest cennym głosem przypominającym, że podstawowym wyznacznikiem humanitaryzmu, praworządności i postępowości systemów penitencjarnego i postpenitencjarnego jest udział całego społeczeństwa w efektywnym wykonywaniu kary pozbawienia wolności.

PSYCHOPEDAGOGICZNE KONTEKSTY  WYKONYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI, red. naukowa Sławomir  Grzesiak

Monografia stanowi interesujące i niezwykle potrzebne studium wiedzy o problemach więziennictwa a także różnych programach oddziaływania na skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Zaprezentowane przez wielu Autorów tematy mogą nie tylko poszerzyć wiedzę czytelnika o zjawiskach występujących w instytucji totalnej jaką jest więzienie, ale również zainspirować do podjęcia badań, gdyż życie w takiej instytucji zmienia się tak, jak w całym społeczeństwie. Zbiór opracowań składający się na omawianą monografię, tworzy komplementarny obraz współczesnych problemów związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności.