Nasi recenzenci

RECENZENCI MONOGRAFII NAUKOWYCH WSKiP wydanych w roku 2020

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk – UKSW
Prof. dr hab. Sławomir Cudak – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Ks. dr hab. Sławomir Bukalski, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Dr hab. Mariusz Nawrocki, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Prof. PhDr. Jana Levická, PhD – Pre Katolícku Univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, TI Spišské
Dr hab. Małgorzata Duda-   prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD – Pre Katolícku univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, TI Spišské
Dr Jakub Czarkowski WSKiP w Warszawie
Prof. dr hab. Bogusław Jagusiak, WAT
Dr hab. Marian Kuliczkowski, prof. ASzWoj.
Ks. dr hab. Mariusz Szajda – Akademia Sztuki w Szczecinie
Dr hab. Łukasz Popławski, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Dr hab. inż. Bogdan Michailiuk, prof. Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
Prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Dr hab. Barbara Kędzierska, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Płk dr hab. Tomasz Kośmider, prof. WSKiP w Warszawie
Dr hab. Beata Maria Nowak prof. WSKiP w Warszawie
Dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska, prof. Akademii Ekonomiczno -Humanistycznej w Warszawie
Dr hab. Krzysztof Wojcieszek prof. WSKiP w Warszawie
Dr hab. Irena Mudrecka, prof. Uniwersytet Opolski
Dr hab. Józef Bednarek prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej

RECENZENCI MONOGRAFII NAUKOWYCH WSKiP wydanych w roku 2019

Prof. dr hab. Bogusław Jagusiak – Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania WAT
Dr hab. Marian Kuliczkowski, prof. ASzWoj – Akademia Sztuki Wojennej
Dr hab. Janina Elżbieta Karney – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Jarosław Solarz, prof. ASzWoj – Akademia Sztuki Wojennej
Prof. UR. dr hab. Marta Wrońska – Uniwersytet Rzeszowski
Dr Włodzimierz Bendza – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. Uniwersytetu Opolskiego
Ppłk dr Marcin Strzelec – Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
Prof. dr hab. Tomasz Kośmider – Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
Dr hab. Leszek Wieczorek, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Mgr Michał Zoń – Dyrektor Biura Prawnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej
Ks. dr hab. Mariusz Szajda – Akademia Sztuki w Szczecinie
Prof. dr hab. Jan Maciejewski – Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL