Współpraca z PKP CARGO S.A.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczęła współpracę z PKP Cargo S.A. Porozumienie ramowe określające obszary wspólnych działań podpisali 12 maja 2021 r. Rektor-Komendant SWWS gen. dr Marcin Strzelec i prezes Zarządu PKP CARGO S.A. Czesław Warsewicz.

W spotkaniu poprzedzającym podpisanie porozumienia ze strony Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości uczestniczyli: Rektor-Komendant gen. dr Marcin Strzelec oraz dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie SWWS prof. dr hab. Tomasz Kośmider, PKP Cargo S.A.  reprezentowali: prezes Zarządu PKP CARGO S.A. Czesław Warsewicz oraz członek Zarządu ds. Finansowych Leszek Borowiec i naczelnik Wydziału Ochrony Informacji i Spraw Obronnych Marcin Kopczyński.

Współpraca obejmuje udział PKP CARGO S.A. w przedsięwzięciach prowadzonych przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, takich jak inicjowanie oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, powoływanie zespołów zadaniowych do realizacji projektów badawczych oraz komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki. Współpraca między PKP CARGO S.A. i SWWS zakłada także organizowanie konferencji i seminariów naukowych, doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne i ekspertyzy, organizowanie szkoleń oraz kursów oraz wymianę wiedzy i doświadczeń.

„Współpraca z uczelniami wyższymi jest dla nas bardzo ważna, bo przyczynia się do symbiozy naszej Spółki z nauką. PKP CARGO nie pierwszy raz nawiązuje bliskie relacje z ośrodkami naukowymi w celu wykorzystania wiedzy do rozwoju Spółki. Współpraca nauki i przemysłu buduje kompetencje organizacji” – powiedział Czesław Warsewicz, prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

„Tak duża firma, jak PKP CARGO, wymaga sprawnego zarządzania, a zarządzanie bezpieczeństwem jest jednym z kluczowych elementów. W tym obszarze jest bardzo dużo wyzwań, dlatego tak istotna jest ciągła dbałość o bezpieczeństwo. Misją Uczelni jest prowadzenie badań naukowych podejmujących wymiar bezpieczeństwa publicznego i powszechnego. Mam nadzieję, że dzięki podpisaniu porozumienia nasza współpraca nabierze realnych kształtów. Stawiamy na realizację konkretnych przedsięwzięć” powiedział gen. dr Marcin Strzelec, Rektor-Komendant SWWS.

Opracowanie: Zespół ds. public relations SWWS, prof. dr hab. Tomasz Kośmider