Konsorcja

Od początku swojego istnienia Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości pozostaje członkiem konsorcjum uczelni wyższych oraz instytucji realizujących badania oraz szkolenia w obszarze penitencjarystyki, bezpieczeństwa i kryminalistyki – The European Prison Training Academies (EPTA)

https://www.epta.info/about/presidency/

Konsorcjum powołane zostało w 2008 roku. Członkowie EPTA reprezentują wszystkie państwa Unii Europejskiej oraz państw Rady Europy. Konsorcjum realizuje – przy udziale EuroPris (agendy UE) – granty europejskie w obszarze badań i szkoleń służby więziennej. Kluczowym wydarzeniem dla transferu doświadczeń oraz wyników badań jest doroczna konferencja EPTA organizowana każdorazowo w państwie instytucji pełniącej prezydencję.

W 2020 roku Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zdobyła zaufanie członków EPTA i objęła prezydencję w konsorcjum.

https://www.epta.info/about/presidency/

Prezydencja EPTA to wyjątkowy zaszczyt oraz wyraz uznania dla młodej, ale intensywnie i sukcesywnie rozwijającej się Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Funkcja prezydenta była uprzednio sprawowana przez podmioty posiadające ustabilizowaną pozycję krajową i międzynarodową. Powierzenie zadania kierowania międzynarodowym, europejskim konsorcjum realizującym granty UE, jest sytuacją wyjątkową i dobrą prognozą na przyszłość.

W trakcie prezydencji SWWS wytycza kierunki rozwoju, nadzoruje pracę Komitetu Sterującego EPTA oraz pełni funkcję głównego organizatora oraz gospodarza dorocznej konferencji. W trakcie kadencji roku 2021, oprócz realizowanych w ramach grantu europejskiego firecamps, prezydencja rozwinęła program naukowych seminariów.

Inauguracyjne seminarium pt.: ENAP Seminar on Counteracting Alcoholism, odbyło się w dniu 22.04.2021 (VIRTUAL). Zostało ono zrealizowane w ramach cyklu praktycznych seminariów konsorcjum EPTA i było poświęcone problematyce profilaktyki i walki ze zjawiskiem alkoholizmu. W wydarzeniu brały udział osoby z 6 krajów europejskich.

Konferencja naukowa EPTA– w przygotowaniuEPTA Annual Conference2021 (20-22.09.2021, Warszawa) – doroczna konferencja EPTA, goszcząca prelegentów z większości instytucji członkowskich EPTA.