Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa

W Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Przygotowania, szkolenia, edukacja. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie – dr Jerzy Trocha i dr Łukasz Roman.