Przejdź do treści

Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa

W dniu 24 lipca 2021 r. w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Przygotowania, szkolenia, edukacja. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie – dr Jerzy Trocha i dr Łukasz Roman.

Nierozerwalnym elementem ochrony ludności stanowi kształcenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu ratownictwa oraz budowania świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa. Kluczowym elementem jest zatem profilaktyka i prewencja. Edukacja, choć niedoceniana stanowi najtańszą i najefektywniejszą formę zapobiegania zagrożeniom, dlatego też głównym celem konferencji było zaprezentowanie wyników badań przedstawicieli różnych środowisk z zakresu edukacji i szkoleń odnoszących się do bezpieczeństwa oraz wypracowanie wspólnych wniosków.

Celem Konferencji było również powiązanie badań naukowych z praktyką czyli przełożenie naukowych rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa na konkretne działania skutkujące jego poprawą. Misją nauczania z obszaru bezpieczeństwa jest bowiem dążenie do rozwinięcia świadomości społecznej na temat otaczających człowieka zagrożeń oraz wykształcenie odpowiednich nawyków wzmacniających poziom bezpieczeństwa ludności cywilnej.

W konferencji wzięli udział także przedstawiciele m.in. Sił Zbrojnych RP, Policji, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuki Wojennej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz innych ośrodków.

Pracownicy Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie SWWS wygłosili swoje referaty w II panelu. Dr Jerzy Trocha omówił aspekty związane z bezpieczeństwem podróżnych w transporcie kolejowym w referacie pt. „Bezpieczni” czy „niebezpieczni” podróżni? Rezultaty edukacji szkolnej z zakresu bezpieczeństwa na przykładzie podróżnych korzystających z transportu kolejowego.

Natomiast dr Łukasz Roman przedstawił temat pt. Potencjał obronny i szkolenia klas mundurowych – Oddziały Przygotowania Wojskowego.

Udział w Konferencji był okazją do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń naukowych i podzielenia się wynikami badań własnych na krajowym forum.

Opracowanie: Zespół ds. public relations SWWS, dr Jerzy Trocha

pl_PLPolish
MENU