Władze uczelni

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

gen. dr Marcin Strzelec

Rektor-Komendant

płk dr Leszek Kołtun

Prorektor ds. studenckich

dr hab. Beata Maria Nowak

Prorektor ds. nauki

dr Jakub Czarkowski

Prorektor ds. dydaktycznych

kpt. Jacek Maciocha

Kanclerz