Władze uczelni

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

gen. dr Marcin Strzelec

Rektor-Komendant

ppłk dr Leszek Kołtun

Prorektor ds. studenckich

dr hab. Beata Maria Nowak

Prorektor ds. nauki

mjr Piotr Sękowski

Kanclerz