Wizyta studyjna pracowników SWWS w Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS w Lillestrøm oraz w więzieniu w Oslo

W ramach projektu Pilotażowe kompleksy penitencjarne, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w dniach 14–16 września 2022 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni SWWS: prof. dr hab. Tomasz Kośmider, ppłk Robert Nowacki, mjr Jakub Werbiński, o. dr Jan Dezyderiusz Pol oraz mł. chor. Łukasz Włodarczyk przebywali w Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS w Lillestrøm, gdzie mieli okazję zapoznać się z uwarunkowaniami funkcjonowania norweskiej służby więziennej oraz przyjętą strategią działania KRUS uwzględniającą wyzwania i zagrożenia pojawiające się w środowisku penitencjarnym. Interesującym dopełnieniem prezentowanych przez stronę norweską programów i rozwiązań realizowanych w jednostkach penitencjarnych było zapoznanie się pracowników SWWS z zasadami funkcjonowania więzienia w Oslo.