Wizyta studentów SWWS w  Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

W dniach 9-10 czerwca 2022 r. studenci z Koła Naukowego Bezpieczeństwa i Resocjalizacji SWWS brali udział w projekcie edukacyjnym pt. Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska.

Zajęcia odbywały się na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Program pobytu studyjnego obejmował:

– wykład pt. „Deportacje i zagłada Polaków” przeprowadzony przez dra Piotra Setkiewicza z Centrum Badań PMAB w Oświęcimiu

– warsztat pt. „Trauma – życie byłych więźniów po Auschwitz”

– zwiedzanie

Edukacja w autentycznej przestrzeni poobozowej dała naszym studentom możliwość refleksji i dyskusji na wiele uniwersalnych tematów, ważnych w procesie edukacji obywatelskiej.

Pobyt studyjny w Miejscu Pamięci był dla studentów wielkim przeżyciem, ponieważ zdali sobie sprawę, że nie można zrozumieć współczesnego świata bez dogłębnego poznania historii niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz.

Dlatego dziękujemy, że młodzież akademicka Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości mogła skorzystać z przygotowanego przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście projektu edukacyjnego.