Warsztaty w zakresie wykorzystania platform e-learningowych

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie było organizatorem warsztatów na temat wykorzystania platform e-learningowych oraz aplikacji do zdalnej komunikacji w nauczaniu na odległość ze szczególnym uwzględnieniem kursów „obowiązkowych” (np. BHP, ochrona informacji niejawnych).

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach współpracy Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych. Ich celem była wymiana doświadczeń na temat organizowania w czasie pandemii szkoleń (kursów), które ze względu na uzyskiwane przez słuchacza uprawnienia muszą zostać przeprowadzone – jak różne formacje mundurowe poradziły sobie w czasach pandemii z nadawaniem lub odnawianiem „obowiązkowych” uprawnień swoich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele ośrodków szkoleniowych, uczelni oraz akademii, które tworzą Forum Edukacyjne Służb Mundurowych. Podczas prezentacji omawianych przez prelegentów poruszono kwestie m.in. dostosowania kursów on-line do preferencji odbiorców czy też elementy funkcjonowania platformy edukacyjnej ILIAS (przyporządkowywanie korzystającym unikalnych numerów identyfikacyjnych, rejestracja szkoleń w elektronicznym dzienniku lekcyjnym, weryfikacja zapoznania z materiałami dydaktycznymi itd.).

Prelegentem z ramienia Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości była chor. Karolina Kostera.

Ostatnia część szkolenia, a więc panel dyskusyjny, przyniósł dowód dynamicznie rozwijającej się współpracy w ramach Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych czyli wysuniętą przez jednego z uczestników propozycję kolejnego spotkania dotyczącego tym razem platformy e-learningowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, a dokładniej mówiąc prezentacji formy dydaktycznej, jaką jest laboratorium.

Opracowanie: Zespół ds. public relations SWWS, chor. Karolina Kostera.