Warsztaty SWWS dla Straży Granicznej

W terminie 09-10.06.2021 r. zespół pracowników Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości  przeprowadził warsztaty on-line dla kadry Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. W trakcie warsztatów omówiono zagadnienia w zakresie zdalnego kształcenia w szkoleniu służb mundurowych i wykorzystywania nowych technologii w tym procesie. Wykłady odbyły się w formie wideokonferencji na platformie Microsoft Teams.

Prowadzący warsztaty:

dr Jakub Czarkowski, prof. SWWS
Synchroniczny i asynchroniczny wymiar kształcenia zdalnego – wprowadzenie do szkolenia

por. Sebastian Szałagiewicz
Videokonferencja jako narzędzie kształcenia zdalnego

mjr Emilia Jackowska, kpt. Katarzyna Krępczyńska
Prowadzenie zajęć oraz metody aktywizacji studentów na platformie zdalnego nauczania typu Moodle cz. 1 i cz.2

Krzysztof Chleboś
Narzędzia on-line aktywizujące uczestnika szkoleń – przykłady

chor. Karolina Kostera
Preferencje i oczekiwania uczestnika szkoleń on-line

Nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od lat jest systematycznie wprowadzane na polskich uczelniach wyższych,  jednak bardzo wyraźny wzrost popularności tej formuły nauczania został wymuszony sytuacją epidemiczną.

Opracowanie: Zespół ds. public relations SWWS