W POSZUKIWANIU DOBRA. W perspektywie jednostkowej i społecznej

Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin dr hab. Krystyny Ostrowskiej pod redakcją dr. hab. Tomasza Przesławskiego składa się z artykułów będących wyrazem szacunku i uznania dla pracy naukowej i dokonań Pani Profesor.

Spis treści

link do publikacji >>>http://wydawnictwo.iws.gov.pl/produkt/w-poszukiwaniu-dobra-w-perspektywie-jednostkowej-i-spolecznej/