Przejdź do treści

Utworzenie uczelni

W dniu 31 lipca 2018 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (Dz. U. 2018 r. poz. 1461), w którym zarządza się że z dniem 31 sierpnia 2018 r. tworzy się uczelnie zawodową służb państwowych pod nazwą „Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie”.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest  publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, bezpieczeństwie,  obronności, pedagogiki, psychologii i socjologii.
Studia I stopnia Służby Więziennej będą kończyć się egzaminem licencjackim i egzaminem na stopień chorążego. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata, a także poświadczenie ukończenia szkolenia chorążego oraz mianowanie na stopień młodszego chorążego.
Realizowane również będą studia II stopnia w służbie kandydackiej, które zakończą się egzaminem magisterskim i egzaminem na oficera. Absolwenci otrzymają  dyplom – tytuł magistra, a także poświadczenie ukończenia szkolenia oficerskiego i stopień oficerski podporucznika.

Przyszli absolwenci będą mieć zapewnioną pracę jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.
Ponadto studiowanie w Uczelni Służby Więziennej zapewni studentom zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, umundurowanie, wynagrodzenie, płatny urlop w wakacje, pomoc materialną  oraz stypendium.

pl_PLPolish
MENU