Przejdź do treści

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych w Służbie Więziennej

19 kwietnia 2023 r. w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości odbył się egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej, do którego przystąpili absolwenci studiów podyplomowych w zakresie Penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej.

Bezpośrednio po egzaminie Rektor-Komendant dr Michał Sopiński oraz Prorektor ppłk dr Mariusz Kuryłowicz  wręczyli świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023 ukończyło 250 absolwentów. Wśród nich wyróżniono czworo funkcjonariuszy, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen 4,85 oraz bardzo dobre wyniki z egzaminu końcowego.

Awans na pierwszy stopień oficerski nadawany przez Prezydenta RP wieńczy dotychczasowy wysiłek funkcjonariuszy SW związany z podnoszeniem kompetencji służbowych, a zarazem włącza absolwentów do korpusu oficerskiego. Od zdobytej wiedzy i umiejętności zależeć będzie jakość i wartość Służby Więziennej, a tym samym bezpieczeństwo Polski i jej obywateli.

Jak wspomniał Rektor-Komendant – Służba Rzeczypospolitej to przywilej, ale i szczególna odpowiedzialność. Jestem przekonany, że zdobyte podczas studiów podyplomowych kompetencje pozwolą Państwu sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą służba Polsce.

pl_PLPolish
MENU