Uroczysta promocja oficerska funkcjonariuszy Służby Więziennej

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, wiceministrowie sprawiedliwości Michał Woś i Marcin Romanowski wzięli dziś udział w promocji oficerskiej funkcjonariuszy Służby Więziennej. Stopień podporucznika otrzymało ponad 260 osób, które z pozytywnym wynikiem ukończyły wszystkie etapy szkolenia.

39

Wydarzenie miało miejsce w Kaliszu, na terenie kampusu mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu.

Nadzorujący Służbę Więzienną wiceminister Michał Woś wyraził satysfakcję, że tegoroczna promocja oficerska odbywa się właśnie w tym miejscu.

Ostatnie lata skutecznej reformy więziennictwa – z programem „Praca dla więźniów”, modernizacją, polepszaniem warunków pracy i poprawą konkurencyjności wynagrodzeń w Służbie Więziennej na tle innych służb – łączą się z ważnym elementem, czyli ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości – powiedział.

Przypomniał, że Służba Więzienna jest jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa państwa, trzecią najważniejszą formacją w Polsce, a ostatni rok pandemii pokazał, że służba, której na co dzień nie widać, jest służbą obywatelom. Wymienił też działania, które podejmowała Służba Więzienna w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Koronawirus nie zajrzał za kraty i te ostatnie bardzo dobre wyniki na tle Europy pokazują, że służba jest dobrze zarządzana i ma oddanych funkcjonariuszy – podkreślił Michał Woś.

Szabla dla prymusa

Momentem kulminacyjnym była promocja na pierwszy stopień oficerski – podporucznika Służby Więziennej – absolwentów studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w zakresie penitencjarystyki. W tym roku promocję oficerską otrzymało 268 funkcjonariuszy Służby Więziennej, w tym 82 kobiety. Prymusem został ppor. Mirosław Olejnik ze średnią ocen 4,95. Na co dzień służbę pełni na stanowisku młodszego wychowawcy w Zakładzie Karnym w Potulicach. Zgodnie z tradycją otrzymał pamiątkową szablę od Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

Wiceminister Marcin Romanowski, który nadzoruje Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, życzył nowym oficerom wytrwałości.

Pamiętajcie, że to dopiero początek waszej kariery oficerskiej – powiedział.
Michał Woś, zwracając się do nowych oficerów, podkreślił, że promocja oficerska jest wielkim świętem, ukoronowaniem lat ciężkiej służby, ale też wyzwaniem do wytrwałego wykonywania obowiązków w swoich jednostkach.

Oficerom gratulował również Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki. Zapewnił o gotowości do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie dalszego rozwoju Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Zwracając się do promowanych powiedział: Ten Wasz sukces nie przyszedł bez wysiłku. Gratuluję Wam i Waszym rodzinom.

Oficerskie szlify otrzymają dzisiaj absolwenci studiów podyplomowych kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej, Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. To ważna i wzruszająca chwila dla Was drodzy absolwenci, waszych rodzin jak i dla nas kadry Uczelni i całej Służby Więziennej – mówił gen. dr Marcin Strzelec, Rektor-Komendant SWWS.

List od Prezydenta RP

Minister Andrzej Dera odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który podziękował funkcjonariuszom Służby Więziennej za ciężką służbę na rzecz bezpieczeństwa Państwa Polskiego. „Dziękuję, że wybrali państwo tę formację, której działania, choć nie są na co dzień tak powszechnie widoczne, to jednak zasługują na najwyższy szacunek i uznanie” – napisał Prezydent.

Głos zabrał również minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Dziedziczak.

To jest Wasza niezwykle ważna misja. Jeżeli ktoś zbłądzi z drogi prawa powinien być odizolowany od społeczeństwa i przejść drogę resocjalizacji – zwrócił się nowych oficerów, życząc, aby z dumą nosili mundur polskiego oficera.

Dzisiaj spotykamy się w miejscu, które jest w sercu każdego więziennika w Polsce. To właśnie tutaj, w Kaliszu, od wielu lat kształcą się kadry Służby Więziennej. I choć na przestrzeni wielu dziesięcioleci zmieniały się struktura, kadra oraz zasady funkcjonowania naszej kaliskiej „Alma Mater”, to przesłanie, jakie płynie z tego miejsca, jest niezmienne: służba Ojczyźnie i społeczeństwu – mówił Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Defilada w rytm „Warszawianki”

Podczas promocji wiceminister Michał Woś razem z generałem Jackiem Kitlińskim wręczyli odznaczenia „Order Świętego Pawła Apostoła – Patrona Służby Więziennej”.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów z udziałem Kompani Reprezentacyjnej Służby Więziennej pod dowództwem kpt. Krzysztofa Pawelca. Funkcjonariusze maszerowali tradycyjnie w rytm „Warszawianki”.

Całą ceremonię poprzedziła Msza Święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa odprawiona w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu oraz złożenie wieńców przed Pomnikiem Funkcjonariuszy Służby Więziennej Poległych w Służbie, który mieści się na terenie kampusu mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Opracowanie: Zespół ds. public relations SWWS