Przejdź do treści

Uroczysta Immatrykulacja roku akademickiego 2022/2023 w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

„Rok akademicki uważam za rozpoczęty” powiedział gen. dr Marcin Strzelec – Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.
W dniu 6 października 2022 r. uroczystą immatrykulacją rozpoczęliśmy kolejny rok akademicki. Uroczystość uświetnili swoją obecnością znamienici goście m.in. Michał Woś – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Jan Mosiński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, płk dr. hab. inż. Dariusz Majchrzak – Prorektor Akademii Sztuki Wojennej, st. bryg. mgr inż. Piotr Równicki – Kanclerz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Bartosz Rybak – Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki, dr. Hab. Tomasz Przesławski – Sędzia Sądu Najwyższego.

W trakcie uroczystości studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie, stając się tym samym częścią społeczności akademickiej. Wydarzenie było również okazją do wręczenia dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku Penitencjarystyka. Wręczenia dokonali Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości – gen. dr Marcin Strzelec, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Michał Woś, oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej – gen. Jacek Kitliński.

Bartosz Rybak – Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki złożył na ręce Rektora Komendanta list gratulacyjny dr. hab. Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki, który nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystości. Podczas uroczystości odczytano również list od Pani Marleny Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej.
Rektor-Komendant SWWS podziękował także nauczycielom akademickim i wszystkim pracownikom naszej uczelni za zaangażowanie, pracę i oddanie sprawom Uczelni.
Całość uroczystości uświetnił występ Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego.

Szanowni Państwo uczestniczcie w życiu studenckim i korzystajcie z jego uroków. Rozpoczyna się przecież dla Państwa najpiękniejszy okres Waszego życia – przygoda studiowania i przygoda dużej samodzielności. Dokonujcie jednak właściwych wyborów.
Wybierajcie tylko to co wartościowe, to co trwałe, to co wyrasta z wielowiekowej tradycji, to co wymaga co prawda wysiłku i samoograniczania, ale będzie Was ubogacało, uszlachetniało i uszczęśliwiało.
Bycie studentem to nie tylko obowiązki, ale i przywileje. Wszystkim studentom SWWS życzymy rozwijania swoich talentów i zainteresowania.

MENU