Перейти до вмісту

O nas

Wydawnictwo SWWS znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – I poziom, 80 punktów.

Jesteśmy wydawnictwem pragnącym inspirować najciekawsze publikacje z zakresu szerokiego spektrum tematów związanych z pracą penitencjarną – jej uwarunkowaniami, zachodzącymi w niej zmianami organizacyjnymi i prawnymi w tym dotyczących zadań i uprawnień Służby Więziennej, z zadaniami dotyczącymi porządku i bezpieczeństwa publicznego, realizacją zadań resocjalizacyjnych oraz z szeroko pojętym kształtowaniem postaw społecznie pożądanych. 

Przedmiotem naszej działalności  jest merytoryczna i organizacyjno-techniczna obsługa zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, jak i pracowników naukowych pochodzących z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich w zakresie wydawania opracowań naukowych (zatwierdzonych do wydania planem wydawniczym) i ich promowanie. Zakres działalności Wydawnictwa obejmuje w szczególności:

  • wydawanie monografii,
  • wydawanie materiałów konferencyjnych,
  • wydawanie podręczników akademickich / skryptów akademickich,
  • wydawanie i rozpowszechnianie Czasopism Naukowych

Kierownik Wydawnictwa ma prawo przyjąć do wydania również publikacje niezgłoszone w planie wydawniczym po uzyskaniu zgody Rektora Komendanta.

Warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych są dwie pozytywne recenzje. Prace redakcyjne obejmują:  

  1. Opracowanie redakcyjne
  2. Profesjonalny skład i łamanie
  3. Korektę językową
  4. Korektę techniczną
  5. Projekt okładki
  6. Druk
ukUkrainian
MENU