Sztafeta Ojców Niepodległości

Dnia 6 listopada 2021 roku odbyła się Sztafeta Ojców Niepodległości oraz III Wieczór Patriotyczny, w których udział wzięła Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości. 

Wydarzenie odbyło się pod koordynacją Wiceprezesa KoLibra Kalisz – Oskara Kuczery. Wsparły je organizacje i firmy z regionu, m.in.: Fundacja im. Bolesława Pobożnego, Latarnik Kaliski i Inicjatywa dla Opatówka. Patronat honorowy sprawował Prezydent Miasta Kalisza – Krystian Kinastowski.