Przejdź do treści

Szkolenie specjalistyczne z zakresu wykorzystania baz EBSCO w działalności naukowej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

W dniu 22 listopada 2022 r w budynku dydaktycznym Szkoły Wyższej  Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie przy ul. Karmelickiej 9 odbyło się szkolenie specjalistyczne z zakresu praktycznego wykorzystania oraz funkcjonalności naukowych baz firmy EBSCO. Adresatami szkolenia byli pracownicy i studenci Uczelni.

Uczestnicy szkolenia mogli poszerzyć swoją wiedzę związaną z możliwościami praktycznego wykorzystania baz w pracy naukowej.

Wspomniane bazy zawierają pełne teksty czasopism naukowych i popularno-naukowych, książki i monografie elektroniczne oraz rekordy bibliograficzne. Dostawcą europejskich i światowych publikacji naukowych jest firma EBSCO, a przeprowadzenie szkolenia bezpośrednio przez przedstawiciela firmy dało możliwość pełnego zapoznania z możliwościami baz i ich wykorzystania w pracy naukowej.  

Pozyskanie zasobów baz EBSCO, jak i przeprowadzenie szkolenia, zostało sfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach projektu ,,Pilotażowe kompleksy penitencjarne” z Programu ,,Sprawiedliwość”.

Zakup baz niewątpliwie przełoży się na zwiększenie dorobku naukowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

https://pilotazowekompleksypenitencjarne.pl/pl/

https://www.facebook.com/pilotazowekp

MENU
Skip to content