SZKOLENIE FUNKCJONARIUSZY SW W ZAKRESIE UŻYCIA ŚPB – WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI

SZKOLENIE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W ZAKRESIE UŻYCIA ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO – WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI, pod redakcją prof. dr hab. Tomasza Kośmidera, prof. WSKiP to kolejna monografia naukowa prezentująca różne aspekty tematyki związanej z istotą stosowania środków przymusu bezpośredniego, które w sposób oczywisty są powiązane z problematyką redukcji ryzyka występowania zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa publicznego.