Przejdź do treści

SWWS z kategorią naukową A

Dziś na Kampusie Mundurowym w Kaliszu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa, której tematem było poinformowanie o otrzymaniu przez Uczelnię kategorii naukowej A w dwóch dyscyplinach – nauk o bezpieczeństwie oraz pedagogiki w wyniku ewaluacji działalności naukowej Uczelni za lata 2019-2021, którą przeprowadzało Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Komisją Ewaluacji Nauki.


Dzięki tej doskonałej ocenie SWWS dołączyła do grupy najlepszych ośrodków naukowo-dydaktycznych w Polsce, jak również uzyskała status uczelni akademickiej. Otwiera to przed Uczelnią nowe możliwości i szanse rozwoju. 

Uczelnia będzie drugim ośrodkiem akademickim w Kaliszu – stanowiącym ważny czynnik dla rozwoju miasta, jego mieszkańców oraz regionu.

Podniesienie statusu Uczelni pozwoli jej w bliższej perspektywie dołączyć do okrętów flagowych polskiej nauki i zająć należne miejsce w gronie elitarnych ośrodków akademickich, zarówno w kraju, jak i za granicą.


Uzyskana kategoria jest dowodem wysokiego poziomu badawczego Uczelni i jej wspaniałego rozwoju! Tak wysoka ocena potwierdza wyjątkowe zaangażowanie i wytężoną pracę Pracowników Uczelni, za co Rektor-Komendant SWWS składa wszystkim pracownikom wyrazy głębokiego szacunku, ogromne podziękowania i najserdeczniejsze gratulacje!

W konferencji wzięli udział: gen. dr Marcin Strzelec Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz dr Michał Sopiński – Prorektor ds. rozwoju.

MENU