SWWS rozpoczyna współpracę międzynarodową w ramach projektu „TMSA”.

W dniu 8 września 2021 roku Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczęła międzynarodową współpracę ze SCRAM Systems International w ramach projektu „Pilotaż programu wdrażającego system transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu (TMSA) u skazanych, którym udzielono czasowego zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej w związku z podejmowanym zatrudnieniem zewnętrznym w systemie bez konwojenta lub udzieloną przepustką”

Głównym celem programu jest przede wszystkim pozyskanie wiedzy na temat możliwości zastosowania systemu TMSA dla potrzeb polskiego systemu penitencjarnego.
Podczas spotkania z przedstawicielami SCRAM Systems International zostały przedstawione materiały promocyjne oraz systemy urządzeń SCRAM.


Projekt TMSA finansowany jest z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Kierownikiem projektu jest dr. hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak

Więcej o projekcie można przeczytać na naszej stronie.W spotkaniu zwieńczonym podpisaniem umowy, ze strony Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości uczestniczyli:
Rektor-Komendant gen. dr Marcin Strzelec, Prorektor ds. nauki dr. hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak oraz zespół projektowy w składzie: dr Sławomir Grzesiak, dr Łukasz Roman, Maja Zawadzka, a także inni przedstawiciele Uczelni.

SCRAM Systems International reprezentowali: Kierownik ds. operacji europejskich Amit Sethi oraz Opiekun Klienta w Wielkiej Brytanii Joe Weston.