SWWS na Szczycie Cyfrowym ONZ – IGF 2021

W dniach 6-10 grudnia 2021 r. w formie hybrydowej odbył się Szczyt Cyfrowy ONZ – Internet Governance Forum 2021, którego gospodarzem była Polska. Tematy międzynarodowej konferencji „Internet United” koncentrowały się na cyberbezpieczeństwie, zarządzaniu datami i cyfryzacji administracji państwowej, łącząc społeczność odpowiedzialną za kształt i funkcjonowanie Internetu.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zorganizowała sesję naukową „Internet – safety and development of children and young people – educational, social and legal consequences”. W jej przygotowaniu niezwykle pomocni okazali się: Renata Pietrucha, Wojciech Drabik i ppłk Piotr Sękowski.
Z ramienia SWWS głos w dyskusji zabrali dr Jakub Czarkowski – profesor SWWS , dr hab. Beata Maria Nowak – profesor SWWS i dr hab. Maciej Tanaś – profesor SWWS i APS, który zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa związane z narastającą luką informacyjną w zakresie medialnej dezinformacji i manipulacji oraz pilną potrzebę uwzględnienia w akademickich programach kształcenia nauczycieli kompetencji medialnych, informacyjnych i informatycznych. Mówił o konieczności systemowych działań przeciwko coraz poważniejszym zagrożeniom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, jakie stwarza rozwój nowych technologii. Profesor sygnalizował potrzebę wsparcia badań pedagogicznych w tym zakresie programami NCBiR oraz NCN. Zaapelował także o możliwość przeprowadzenia poważnych badań w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej nad stanem faktycznym procesów edukacyjnych i wychowawczych podczas pandemii COVID-19, diagnozy skutków osobistych i społecznych, a także eksperymentalnego testowania metod dydaktycznych przydatnych w edukacji zdalnej, zwłaszcza w przypadku dalszych, wirusowych zagrożeń systemu edukacji i bezpieczeństwa państwa.

Pomysłodawcą i organizatorem sesji, która zgromadziła licznych przedstawicieli świata akademickiego był prof. Maciej Tanaś, W sposób zdalny całą dyskusję moderował prof. Janusz Tanas, z Faculty of Law and Business, Peter Faber Business School i Australian Catholic University.

Dzięki doskonałemu, organizacyjnemu i merytorycznemu przygotowaniu sesji,  tegoroczny IGF odniósł sukces pomimo niesprzyjających, pandemicznych warunków. W Katowicach udało się zgromadzić się ponad 2.700 uczestników na miejscu, a łącznie na konferencję zarejestrowało się 10.371 osób.
Po zakończeniu oficjalnej części IGF, w dniach 10-12 grudnia odbyło się IGF After Party dla młodych programistów z całego świata.

Wyniki UN IGF 2021 dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia: https://www.intgovforum.org/en/content/igf-2021-outputs.