SWWS jest z WOPR

27 lipca na terenie Kampusu Mundurowego SWWS w Kaliszu odbyło się spotkanie interdyscyplinarne w ramach Klubu Małego i Młodego Ratownika, w ramach cyklu spotkań z dziećmi w wieku 8-14 lat ukierunkowanych na wzbogacenie ich wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego wraz z Oddziałem Środowiskowym w Gołuchowie i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie. Gospodarzem był płk dr Leszek Kołtun – Prorektor ds. studenckich Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Wiodącym celem w/w przedsięwzięcia jest ukazanie młodym ludziom interdyscyplinarnego wymiaru bezpieczeństwa z uwzględnieniem szans, wyzwań i zagrożeń, które determinują potrzebę podejmowania działań zmierzających do jego zapewnienia już od najmłodszych lat.

W ramach wizyty dzieci miały możliwość zobaczenia na czym polega praca funkcjonariuszy SW, wzieły udział w zajeciach na strzelnicy, poznały elementy musztry oraz obejrzeli specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas konwojowania osob osadzonych.  Kulminacyjnym punktem było zwiedzanie byłego Zakładu Karnego w Kaliszu.