Przejdź do treści

Świadczenia dla studentów

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Regulamin świadczeń dla studentów

Warunki uznawania osiągnięć

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Wniosek o przyznanie stypendium dla niepełnosprawnych

Wniosek o przyznanie zapomogi

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń
na więcej niż jednym kierunku studiów

pl_PLPolish
MENU