Strategiczny projekt bezpieczeństwa w łowiectwie

W dniach 7-8 października br. w Kaliszu odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego i Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Spotkanie dotyczyło strategii projektu bezpieczeństwa w łowiectwie w wymiarze strukturalnym i personalnym.

Nad projektem pracowało pięć grup tematycznych, których działanie ma przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa w środowisku myśliwych. Tematyka oscylowała wokół zagadnień posiadania i wykorzystania broni myśliwskiej, wypadków z jej użyciem, strzelnic myśliwskich, podnoszenia jakości szkoleń oraz współpracy w zakresie ratownictwa medycznego.

Grupa pierwsza zajmuje się tematem posiadania broni przez myśliwych. Jej celem jest analiza stanu faktycznego i prawnego w zakresie ubiegania się i posiadania broni przez członków Polskiego Związku Łowieckiego. Grupa rozważa zagadnienia wpływu posiadania broni myśliwskiej na bezpieczeństwo publiczne, a także analizuje ujęcie kultury posiadania broni, tradycji strzeleckiej, społecznej roli i funkcji łowiectwa.  Określa też różnice w zakresie norm związanych z posiadaniem broni i ubieganiem się o broń dla poszczególnych grup posiadaczy broni.

Grupa druga zajmuje się organizacją kształcenia zdalnego w Polskim Związku Łowieckim. Jej głównym celem jest stworzenie jednolitych i jakościowych kursów online dla myśliwych.

Grupa trzecia rozwiązuje problem ochrony strzelnic w zakresie zapewnienia właściwych standardów bezpieczeństwa, w tym również przygotowania nowego regulaminu strzelnic. Celem głównym grupy jest analiza formalno-prawna zasad funkcjonowania strzelnic myśliwskich z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa na tych obiektach oraz wokół nich. Podnosi też aspekt bezpieczeństwa w zakresie ich lokalizowania i funkcjonowania w przestrzeni miejskiej oraz sformułowanie wytycznych dotyczących zmian przepisów prawa.

Grupa czwarta zajmuje się tematem warunków bezpieczeństwa w trakcie użycia i wykorzystania broni, a także jej przechowywania i przewożenia. Analizuje działania podejmowane w związku z wypadkami oraz stan prawny i zmiany procedur oraz modelu szkolenia i doskonalenia umiejętności myśliwych. Głównym celem grupy jest wzrost bezpieczeństwa w trakcie użycia, wykorzystywania, przechowywania i przewożenia broni palnej.

Grupa piąta zajmuje się tematem zaangażowania myśliwych w system współpracy służb mundurowych, w szczególności w działania ratownicze. Polski Związek Łowiecki chce współdziałać ze służbami polskimi i współpracować na arenie międzynarodowej w tym zakresie. Celem głównym grupy jest przeprowadzenie badań o zasięgu krajowym dotyczącym analizy zagadnień z zakresu pierwszej pomocy w ramach współpracy służb mundurowych. Grupa zajmie się wprowadzaniem danych i udostępnianiem kursów przygotowanych przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości na platformę online ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań badawczych Polskiego Związku Łowieckiego. 

Efektem finalnym będzie opracowanie szczegółowej prezentacji z zakresu pierwszej pomocy, uruchomienie i ewaluacja kursów i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz przygotowanie publikacji naukowo-badawczych dla PZŁ i SWWS.