Strategiczne projekty bezpieczeństwa w łowiectwie

21 kwietnia w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyły Władze Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości: JM Rektor-Komendant gen. dr Marcin Strzelec,  Prorektor ds. nauki dr hab. prof. SWWS Beata Maria Nowak oraz Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie SWWS  prof. dr hab. Tomasz Kośmider.

Celem spotkania była rozmowa na temat współpracy Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości z Polskim Związkiem Łowieckim, podsumowująca dotychczasowe wspólne osiągnięcia w zakresie realizacji takich m.in. projektów jak:

  • organizacja kształcenia zdalnego w Polskim w Związku Łowieckim,
  • bezpieczeństwo w trakcie przechowywania, przewożenia i posługiwania się bronią palną. Analiza wypadków z bronią,
  • przegląd unormowań w zakresie ubiegania się o broń i posiadania broni przez członków Polskiego Związku Łowieckiego na tle innych grup posiadaczy broni i stowarzyszeń w Polsce w aspekcie wpływu na bezpieczeństwo publiczne, kulturę posiadania broni, tradycję strzelecką, społeczną rolę i funkcję łowiectwa,
  • ochrona strzelnic w zakresie zapewnienia właściwych standardów bezpieczeństwa, w tym również przygotowanie nowego regulaminu strzelnic. Prawno-administracyjne aspekty lokalizacji strzelnic i stabilności ich funkcjonowania w kontekście rozwoju miast.

Opracowanie: Zespół ds. public relations SWWS