Spotkanie władz Uczelni z dyrektorami kaliskich placówek oświatowych oraz przedstawicielami władz Miasta Kalisza

20 maja br. Na terenie Kampusu Mundurowego SWWS miało miejsce spotkanie władz Uczelni z dyrektorami kaliskich placówek oświatowych oraz przedstawicielami władz Miasta Kalisza: Grzegorzem Kulawinkiem – wiceprezydentem Miasta Kalisza, Eweliną Dudek – Naczelnik Wydziału Edukacji oraz Marianem Durlejem – Przewodniczącym Komisji Edukacji Rady Miasta Kalisza.

Przedmiotem podjętych rozmów był m. in. temat planowanego poszerzenia podstaw programowych, dla przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa”, o elementy przysposobienia obronnego. Od 1 września młodzież szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych rozszerzy swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zapoznania się z bronią, strzelectwa, pierwszej pomocy oraz zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

Z uwagi na ogromne doświadczenie w tym zakresie oraz wyspecjalizowaną kadrę wykładowców, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości planuje wdrożenie studiów podyplomowych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa oraz elementów przysposobienia obronnego skierowanych do nauczycieli.

Rozmowy dotyczyły również kwestii rekrutacji do szkół na różnych poziomach edukacji, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, działań dotyczących przyszłego roku szkolnego oraz problemów związanych z organizacją i funkcjonowaniem kaliskich szkół.

Podczas spotkania uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną Uczelni oraz zwiedzić obiekty znajdujące się na terenie Kampusu Mundurowego.