Przejdź do treści

Spotkanie w sprawie przystąpienia do programu certyfikacji klas szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji prawnej

Dzisiaj, w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się podpisanie umowy w sprawie przystąpienia do programu certyfikacji klas szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji prawnej pomiędzy Uczelnią a Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu.
Powyższa placówka jako pierwsza zgłosiła chęć przystąpienia do programu, skutkiem czego była dzisiejsza wizyta w naszej Uczelni.

Przystąpienie do programu certyfikacji w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości umożliwia uczniom zgłoszonych klas do uczestnictwa w szkoleniach, obozach, programach, projektach oraz konferencjach naukowych – przygotowanych przez grono ekspertów stanowiące kadrę naukową Uczelni.

Udział w programie, poza zwiększaniem kompetencji z zakresu prawa, ułatwi młodzieży również rozpoczęcie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, możliwe jest to dzięki uzyskaniu przez absolwentów programu dodatkowych punktów podczas rekrutacji.

MENU