Spotkanie studentów SWWS z Patrykiem Jakim

10 czerwca w murach Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości zagościł Europoseł – Patryk Jaki. Spotkanie miało charakter nieformalny.

Poseł Patryk Jaki opowiedział naszym studentom jak wygląda praca w Europarlamencie, jak skonstruowany jest system ustrojowy UE, a także o wizerunku Służby Więziennej, programach pracy dla więźniów oraz modernizacji SW.

A teraz ciekawostka – Poseł Jaki był inicjatorem powstania Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki, czyli pierwszej nazwy Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Był także autorem reformy polskiego systemu penitencjarnego. Przewodniczył zespołowi ds. Reformy polskiego więziennictwa i Kodeksu Karnego Wykonawczego i był przewodniczącym Polskiej Rady Penitencjarnej i Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Dziękujemy za bardzo owocne spotkanie i liczymy, że niedługo znowu się spotkamy!