Spotkanie Rady Programowej SWWS

W dniu 14 września br. w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się posiedzenie Rady Programowej Uczelni. W spotkaniu uczestniczyli JM Rektor- Komendant SWWS – gen. dr Marcin Strzelec, Prorektor ds. nauki SWWS – dr hab. Beata Maria Nowak, członkowie Rady Programowej: dr hab. Krystyna Ostrowska, dr hab. Anna Fidelus, prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, dr hab. Tomasz Przesławski, dr hab. Leszek Wieczorek, dr hab. Agnieszka Zelent-Lewicka, prof. dr hab. Emil Pływaczewski oraz przedstawiciele kierownictwa Uczelni: prof. dr hab. Tomasz Kośmider, dr hab. Krzysztof Wojcieszek, dr Mariusz Kuryłowicz, dr Jędrzej Kondek, p. Paweł Szabłowski oraz p. Michał Myszkowski.

Spotkanie przeprowadzono w formie hybrydowej. Obrady były poświęcone omówieniu spraw związanych z bieżącą działalnością SWWS. Rada programowa jest organem doradczym i opiniodawczym Rektora-Komendanta, promującym i opiniującym projekty związane między innymi z działalnością dydaktyczną, badawczą lub badawczo-dydaktyczną Uczelni w dziedzinie nauk społecznych. Przewodniczącym rady jest gen. dr Marcin Strzelec Rektor-Komendant SWWS.