Spotkanie Kadetów z kadrą dydaktyczną oraz wychowankami Zakładu Poprawczego w Poznaniu

W dniu 14 czerwca 2022 r. w Kampusie Mundurowym w Kaliszu odbyło się spotkanie Kadetów z kadrą dydaktyczną oraz wychowankami Zakładu Poprawczego w Poznaniu.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną rozmową studentów z wykwalifikowaną kadrą wychowawczą o formach kształcenia zawodowego wychowanków i ich realizacją.

W programie spotkania był wyjazd do byłego Zakładu Karnego w Kaliszu, gdzie odbyło się zwiedzanie nieczynnej już jednostki.

W Zakładzie Karnym studenci rozmawiali z podopiecznymi Zakładu Poprawczego o pracy resocjalizacyjno-wychowawczej. Studenci poznali proces przygotowania młodzieży do życia w społeczeństwie.