Seminarium naukowe pt. „Systemy penitencjarne na świecie wobec współczesnych wyzwań” zorganizowane w dniu 15.12.2021 roku na terenie kampusu mundurowego w Kaliszu.

W dniu 15.12.2021 roku na terenie kampusu mundurowego w Kaliszu odbyło się seminarium naukowe pt. „Systemy penitencjarne na świecie wobec współczesnych wyzwań” zorganizowane przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa i Resocjalizacji Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Seminarium otrzymało Patronat Honorowy Rektora-Komendanta gen. dr. Marcina Strzelca.

Komitet naukowy tworzyła kadra naukowa Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, w tym Rektor, prorektorzy, dyrektorzy instytutów oraz opiekunowie koła naukowego. Prelegentami byli zaś studenci kierunku penitencjarystyka SWWS.

Problematyka seminarium skupiała się wokół zagadnień związanych z resocjalizacją, a zakres tematyczny referatów dotyczył zarówno kwestii różnego rodzaju oddziaływań terapeutycznych (m.in. terapii uzależnień), funkcjonowania szczególnych ośrodków (np. Domów dla Matki i Dziecka) oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w Służbie Więziennej (System Dozoru Elektronicznego).

Znaczna część wystąpień dotyczyła specyfiki systemów penitencjarnych w różnych częściach globu. Obecni na sali słuchacze mieli zatem możliwość poznać rozwiązania francuskie, izraelskie, amerykańskie, a także chińskie.   

Rozważania rozpoczął znakomity referat wprowadzający wygłoszony przez dr. hab. Krzysztofa Wojcieszka profesora SWWS. Moderatorem wydarzenia była doktor Dorota Kanarek-Lizik. 

Seminarium pt. „Systemy penitencjarne na świecie wobec współczesnych wyzwań” było pierwszym przedsięwzięciem zorganizowanym przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa i Resocjalizacji SWWS. Bogactwo przygotowanych tematów, a także zainteresowanie i czynny udział w dyskusji uczestników oraz zaproszonych gości pokazało jak szerokim i interesującym tematem jest problematyka współczesnych systemów penitencjarnych.