Przejdź do treści

Ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Penitencjarystyka w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Zdobądź wiedzę związaną z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanymi z profilaktyką społeczną oraz wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej.

Zapewniamy:

 • zakwaterowanie, 
 • wyżywienie, 
 • umundurowanie, 
 • świadczenie pieniężne w wysokości dodatku za stopień funkcjonariusza SW. 

Ten kierunek może być dla Ciebie, jeśli:

 • posiadasz obywatelstwo polskie i uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • korzystasz z pełni praw publicznych,
 • dasz rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • nie jesteś karany/a sądownie,
 • zdałeś/aś maturę,
 • posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,
 • złożysz podanie o przyjęcie do służby kandydackiej oraz zobowiązanie do pełnienia służby po ukończeniu nauki przez okres 5 lat od dnia mianowania funkcjonariuszem w służbie stałej.

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK potrwa do 31 maja 2023 r. 

Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie – https://swws.edu.pl/ksztalcenie-informacje-o-studiach-i-stopnia-stacjonarne/

Plakat rekrutacja Penitencjarystyka
MENU