Rozpoczęliśmy rekrutację na studia !

15 marca 2021 r. rozpoczęliśmy rekrutację na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w roku akademickim 2021/2022 !

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami, trybem rekrutacji oraz Harmonogramem postępowania rekrutacyjnego – udostępnionymi na stronie internetowej Uczelni, w zakładce REKRUTACJA >>>