Rozpoczęcie współpracy z Pocztą Polską

W spotkaniu poprzedzającym podpisanie porozumienia ze strony Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości uczestniczyli: Rektor-Komendant gen. dr Marcin Strzelec oraz dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie SWWS prof. dr hab. Tomasz Kośmider, Pocztę Polską  reprezentowali: prezes zarządu Tomasz Zdzikot oraz wiceprezes zarządu Wiesław Włodek.

Porozumienie zakłada udział Poczty Polskiej w przedsięwzięciach prowadzonych przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości takich jak inicjowanie oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa publicznego i powszechnego.

Umowa partnerska umożliwi realizację m.in. wspólnych projektów naukowych, korzystnych zarówno dla wymiaru sprawiedliwości, jak i Spółki – ze szczególnym uwzględnieniem wyspecjalizowanej komórki w Poczcie – Poczty Polska Ochrona. Współpraca zakłada także organizowanie konferencji i seminariów naukowych, doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne i ekspertyzy, organizowanie szkoleń oraz kursów oraz wymianę wiedzy i doświadczeń.

Opracowanie: Zespół ds. public relations SWWS, Biuro Prasowe Poczty Polskiej