Rekrutacja na nowe kierunki studiów podyplomowych

Rozpoczęliśmy rekrutację na nowe kierunki studiów podyplomowych. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami, trybem rekrutacji oraz Harmonogramem postępowania rekrutacyjnego – udostępnionymi na stronie internetowej Uczelni, w zakładce REKRUTACJA >>>