Rekrutacja do nowego programu dla studentów i absolwentów „Kolegium Europa”

Trwa rekrutacja do pierwszej edycji programu „Kolegium Europa”, który skierowany jest do przyszłych dyplomatów, specjalistów ds. prawa i stosunków europejskich oraz bezpieczeństwa. Organizatorem jest Centrum Badań Polityki Europejskiej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. 

Program o charakterze warsztatowym i aplikacyjnym przewidziany jest głównie dla studentów po III. roku studiów i młodych absolwentów studiów takich jak: stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, socjologia, ekonomia, prawo i administracja. 

Celem Kolegium Europa jest pogłębienie przez uczestników wiedzy teoretycznej w zakresie zjawisk czy procesów politycznych, społecznych i ekonomicznych, które zachodzą w Unii Europejskiej, a także nabycie praktycznych umiejętności, w tym rozwój kompetencji miękkich. 

Prowadzącymi są: wykładowcy renomowanych polskich uczelni, praktycy z obszaru sektora publicznego, dyplomacji, bezpieczeństwa, a także liderzy sektora prywatnego. 

Terminy zjazdów:

I. zjazd (szkoła zimowa) 24-27.02.2022 r.
II. zjazd 12-13.03.2022 r.
III. zjazd 9-10.04.2022 r.
IV. zjazd 14-15.05.2022 r.
VI. zjazd 11-12.06.2022 r.
VII. zjazd (wizyta studyjna w Brukseli) 11-17.07.

Rekrutacja do programu potrwa do 7 lutego 2022 roku.

Wszystkie informacje dostępne są na podanej stronie internetowej i u Organizatora:
https://kolegiumeuropa.pl/

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie!

email:  
tel.: +48 (22) 416 02 19