Projekty

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Instytucjonalna architektura organów ochrony i przestrzegania prawa w porządkach prawnych współczesnych państw w perspektywie komparatystycznej

Mediacja i sprawiedliwość naprawcza

Podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i szkolenia kadry penitencjarnej poprzez utworzenie nowej infrastruktury edukacyjnej

FAKE NEWS