Prof. Wojcieszek laureatem

Ruch Światło-Życie uhonorował osoby i instytucje, które realizują w życiu społecznym idee głoszone przez założyciela Ruchu – Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Wśród laureatów znalazł się dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof. Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. 

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=VKZc2tsLXcU

Uroczysta II Gala Ruchu Światło-Życie miała miejsce 16 października na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas jej trwania zostały rozdane statuetki za realizację przesłania ks. Blachnickiego „Prawda-Krzyż-Wyzwolenie”. Dr hab. Krzysztof Wojcieszek otrzymał ją za merytoryczne wspieranie oraz propagowanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. 

Pozostali laureaci to: Związek Dużych Rodzin Trzy Plus – za aktywny i skuteczny wpływ na kształt polskiej polityki rodzinnej, dr Robert Derewenda, Stanisława Orzeł, Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL, Centralna Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie – za działalność misyjną w Kenii i w Tanzanii oraz poseł Henryk Kowalczyk – za owocne wspieranie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Ruchu Światło-Życie.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda.