Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Prawo będzie posiadał:

 • pogłębioną wiedzę z zakresu poszczególnych dziedzin prawa,
 • umiejętności praktyczne pozwalające rozumieć problemy, procesy oraz zjawiska społeczne i prawne związane z tworzeniem, wykładnią i stosowaniem prawa,
 • kwalifikacje pozwalające realizować różne zadania i role zawodowe w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami etyki,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz prowadzenia negocjacji i mediacji,
 • umiejętność przygotowywania pism procesowych,
 • umiejętność prowadzenia określonych spraw w sądach i urzędach,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się specjalistycznym językiem prawniczym,
 • umiejętność tworzenia prac pisemnych oraz wystąpień z zakresu prawa w języku polskim i języku obcym.

Absolwent kierunku Prawo będzie przygotowany do podjęcia pracy:

 • w organach administracji publicznej (rządowych i samorządowych),
 • wymiarze sprawiedliwości i innych instytucjach wymagających posiadania wiedzy prawniczej oraz w kancelariach prawnych.

Absolwent kierunku Prawo będzie mógł ubiegać się o przyjęcie na aplikacje prawnicze:

 • adwokacką,
 • radcowską,
 • notarialną, sędziowską,
 • prokuratorską,
 • legislacyjną.