Informacje ogólne

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo.

Bezpłatne, stacjonarne, pięcioletnie studia o profilu praktycznym dają studentom możliwość wyboru (od IV roku studiów) jednej z trzech ścieżek zawodowych:

 • sądowo-prokuratorskiej,
 • prawniczych zawodów regulowanych,
 • konsularno-legislacyjnej.

Naszą kadrę dydaktyczną tworzą doświadczeni nauczyciele akademiccy – eksperci i praktycy:

 • sędziowie,
 • prokuratorzy,
 • adwokaci,
 • radcowie prawni,
 • notariusze i dyplomaci.

Naszym studentom oferujemy m.in.:

 • autorski program studiów,
 • indywidualnych opiekunów naukowych,
 • naukę prawniczych języków obcych,
 • praktyki i staże, stypendia naukowe i socjalne,
 • akademik oraz dostęp do podręczników online.

Zapraszamy na studia prawnicze w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2021/2022.