Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości uzyskała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo. Od dnia 1 października 2021 roku rozpoczynamy kształcenie na stacjonarnych, nieodpłatnych studiach prawniczych o profilu praktycznym. Wszelkie informacje dotyczące nowego kierunku studiów dostępne będą wkrótce na naszej stronie internetowej oraz profilach SWWS w mediach społecznościowych.