„Praca badawcza penitencjarysty” – monografia naukowa

Praca, którą Autorzy oddają w ręce czytelników, jest poświęcona metodom badań społecznych w obszarze penitencjarystyki. Prezentowana monografia przykuwa uwagę czytającego już od pierwszych zdań. Autorzy, wykazując się ogromną erudycją, podejmują się ważnego zadania wypełnienia wyraźnie odczuwanego braku opracowań dotyczących problematyki badawczej w obszarze penitencjarystyki.

Monografia ukazała się nakładem Wydawnictw: Episteme oraz Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie i dedykowana jest Mistrzowi i Nauczycielowi prof. dr. hab. Maciejowi Tanasiowi w 70. rocznicę urodzin.

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP