Porozumienie Służby Ochrony Państwa ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości

Informujemy, że 15 września br. zawiązane zostało porozumienie programowe pomiędzy Służbą Ochrony Państwa a Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości. Porozumienie w imieniu SOP podpisał mjr Paweł Olszewski, a w imieniu SWWS JM rektor-komendant gen. dr Marcin Strzelec.

Współpraca pomiędzy dwiema instytucjami realizowana będzie w trzech kluczowych dla funkcjonowania Uczelni obszarach; dydaktycznym, badawczym i eksperckim.