Podziękowanie za wzorową postawę obywatelską dla studenta SWWS

Wzorową postawą wykazał się student  I-go roku Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości – szer. Wiktor Sobczyk, który w czasie wolnym od służby, razem z dwoma innymi klientami jednego ze sklepów w Pińczowie, ujął sprawcę kradzieży asortymentu.  Sprawcą okazał się 24-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego, który był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. W toku dalszych czynności policjanci ustalili, że to nie pierwsza kradzież mężczyzny w tym sklepie. Komendant Powiatowej Policji w Pińczowie insp. Jarosław Kosik wystosował podziękowania do Rektora-Komendanta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości  gen. dr. Marcina Strzelca za wzorową postawę obywatelską studenta.

Szer. Wiktor Sobczyk udowodnił swoim zachowaniem, że funkcjonariuszem jest się całą dobę, nie tylko w czasie służby. Taka postawa zasługuje na pochwałę i jest godna naśladowania, buduje szacunek i zaufanie do służb.

Opracowanie: Zespół ds. public relations SWWS