Podziękowania za udział w uroczystości

Gen. dr Marcin  Strzelec,  Rektor – Komendant Szkoły Wyższej Wymiary Sprawiedliwości składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom promocji na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej.  

Na ręce JM gen. dr. Marcina Strzelca wpływają listy gratulacyjne i życzenia skierowane do Władz Rektorskich, pracowników Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz nowo promowanych oficerów. Listy gratulacyjne przekazali:  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edward Siarka.

Dziękujemy Państwu za liczne przybycie i obecność na naszej uroczystości.